VILA VEET

האם אי פעם חלם על מקום שבו כל מה שהוא על כל סגנון, שיער וכיף? אז אני סופר שמח לספר לי שחלומות שלי התגשמו, כי אני הייתי שם !! מקום קסום זה נקרא “VILA VEET”, זה נמשך כבר הרבה שנים, וזה הפך לכל בנות רוצים. בהתחלה, כל הבנות לפגוש אחד את השני, אומר היי, לאכול…